Koi wa Sekai Seifuku no Ato De Yūsuke Kobayashi as Fudō Aikawa Red Gelato

·

Yūsuke Kobayashi as Fudō Aikawa/Red Gelato